Loading…

ใบตัดเหล็ก ใบเจียรเหล็ก แผ่นเจียรเหล็ก RESIBON, BIG BEAR, ULTRA เอี่ยมเทรดดิ้ง กรุ๊ป

0-2885-2366, 0-2885-2924-5
iemt2012@hotmail.com
บริษัท แคนตั้น เทรดดิ้ง จำกัด
คำอธิบาย ราคาต่อหน่วย จำนวน ราคา
7,850.00
39,250.00
สรุปออเดอร์
ราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม :
39,250.00
รวม
39,250.00 บาท
ที่อยู่ในจัดส่งสินค้า
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ